Over ons

Hoe het begon...

In 1983 besloten een aantal moeders dat er in Antwerpen geen alternatief was als je niet in het ziekenhuis wilde bevallen en er de toen gebruikelijke 8 dagen in het moederhuis bleef. Er werd naar het Nederlandse kraamzorg gekeken en zo ontstond in een kelder aan de Generaal Capiaumontstraat in Berchem “De Kraamvogel vzw”, als een onafhankelijk kraamcentrum met kraamverzorgenden in  loondienst. Dit kon enkel door de werkneemsters in twijfelachtige statuten (DAC en BTK)  te werk te stellen. Later verhuisde de De kraamvogel naar de Volkstraat in Antwerpen en kreeg ook het geboortecentrum met een bib en cursusruimte verder vorm. In 2003 konden de onafhankelijke kraamcentra in Vlaanderen niet meer blijven bestaan. Net als iedereen moesten de kraamverzorgenden  instappen in een volwaardig arbeiders- of bediendenstatuut van een erkende thuiszorgorganisatie. In Antwerpen koos de Raad Van Bestuur van De Kraamvogel vzw om de verzorgenden te laten aansluiten bij Landelijke Thuiszorg. De expertise van de onafhankelijke kraamcentra werd door toenmalig minister van Welzijn verzilverd door de oprichting  van de expertisecentra kraamzorg. Het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel vzw startte in 2003 als partnerorganisatie van Kind en Gezin. De Kraamvogel werd het Expertisecentrum Kraamzorg van de Provincie Antwerpen. In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een Expertisecentrum Kraamzorg (ECK) geïnstalleerd en krijgt daarvoor financiering voor 1 VTE  en werkingskosten van Kind en Gezin.

In 2016 werden de ECK's verankerd in het decreet preventieve gezinsondersteuning. Belangrijkste opdracht wordt perinatale expertise delen in de Huizen van het Kind.

Wat doen we?

Het ECK staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van alle acties die tot doel hebben de perinatale zorg voor toekomstige en jonge gezinnen en hun omgeving te ondersteunen, dit in samenwerking en afstemming met alle betrokken (professionele) actoren. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft het ECK op een professionele wijze naar kwaliteit en continuïteit in perinatale zorg met respect voor ieders eigenheid.
Het Expertisecentrum Kraamzorg volbrengt dit door te werken aan:
 1. het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie en gespecialiseerde documentatie en methodieken met betrekking tot perinatale zorg/kraamzorg
 2. het instaan voor gezondheidspromotie met betrekking tot preconceptiezorg, zwangerschap, geboorte en de periode na de bevalling
 3. het instaan voor de bekendmaking van en het sensibiliseren rond kraamzorg
 4. het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid via advies, ondersteuning en begeleiding
 5. het vervullen van een signaalfunctie en het geven van input met het oog op beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformeerde registratie
6. het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking

We streven hiermee naar volgende doelen:
• Het welbevinden van het hele gezin is zo gebalanceerd mogelijk tijdens de periode rondom zwangerschap en geboorte
• Alle vrouwen hebben tijdig toegang tot kwaliteitsvolle perinatale zorg
• Alle moeders hebben alle informatie om een weloverwogen geïnformeerde keuze te maken in functie van het hele gezin omtrent de zwangerschap en geboorte

Wat willen we?

 ‘De Kraamvogel’ is een vaste waarde in het Antwerpse voor al wie zwanger wil worden, zwanger is en voor jonge gezinnen tijdens de kraamtijd. Tijdens deze zeer belangrijke en ingrijpende periode in hun leven ondersteunen we gezinnen op een onafhankelijke, neutrale en professionele manier om een ‘geïnformeerde keuze’ bij elkaar te puzzelen. Het concept van ‘shared-decision making’ is hierbij belangrijk, alsook de waarden verbondenheid, kwaliteit, rechtvaardigheid, sociale verantwoordelijkheid en professionaliteit.

De opkomst van de Huizen van het Kind, de vermindering van de ligdagduur in het moederhuis, de sterk gemedicaliseerde zorg én een maatschappelijke tendens om terug nadruk te leggen op het fysiologisch karakter van deze periode zijn slechts enkele factoren in een snel veranderend perinataal landschap. We willen zowel voor het perinatale werkveld als de jonge gezinnen een uitgelezen eerste aanspreekpunt zijn in hun zoektocht en toeleiding naar die zorg die het beste en op een veilige manier bij hun behoeften of organisatie aansluit.

We houden een stevige vinger aan de pols en geven mee richting in de zorg van de toekomst. Vroedvrouwenzorg integraal op de kaart zetten en mee kwalitatief uitbouwen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van preconceptiezorg tot kraamzorg: een naadloze overgang van tweede naar eerste lijn door kraamzorg te faciliteren is een absolute must en nemen we zeer ter harte.

Onze uitgebreide en gedegen kennis van het perinatale werkveld, kwetsbaarheid bij zwangeren en het belang van een stevige netwerking zoals op het perinataal werkveld van de Huizen van het Kind, is voor iedereen toegankelijk. Recht op gezondheid en welzijn is voor iedereen. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg, zeker de meest kwetsbare gezinnen. Om de preventie van kinderarmoede aan te pakken, koppelen we daarvoor onze expertise voluit aan die van armoedeorganisaties en organisaties uit de welzijnssector.

Bij ons telt de ‘eigenlijke zaak’, zorg voor (toekomstige) moeders, in de eerste plaats in plaats van de ‘eigen zaak’.

 

Waar vind je ons?

Je vindt ons in de Volkstraat 7, 2000 Antwerpen. Omdat we een provinciale opdracht hebben delen we ook onze expertise in de Huizen van het Kind.

Huizen van het Kind in de provincie Antwerpen

De Huizen van het Kind hebben 3 kernopdrachten voor alle ouders vanaf de zwangerschap totdat hun kinderen de leeftijd van 24 jaar hebben: preventieve gezondheidszorg, ontmoeten en bevorderen van sociale cohesie. Laat dit nu zijn wat wij in de Kraamvogel al jarenlang expertise in hebben voor wat de perinatale periode betreft.

Grootstad Antwerpen

Het ECK de Kraamvogel zorgt voor de regie van het perinataal aanbod van de Huizen van het Kind in Antwerpen Grootstad. Samen met de partners en de coördinatoren brengen we bestaand aanbod in kaart en gaan we op zoek naar blinde vlekken. Indien nodig zorgen we voor een aangepast aanbod.

Provincie Antwerpen

Elk startend of bestaand Huis van het Kind kan beroep doen op onze expertise om het perinataal gebeuren in het Huis binnen te brengen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

We delen perinatale expertise in de Huizen van het Kind van Mechelen,  Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Hoogstraten, Middenkempen-Herentals, Balen/Dessel/Mol, Geel/Laakdal/Meerhout, Kalmthout, Boom, Lier, Zwijndrecht, Heist-op-den-Berg, Zoersel/Brecht/Schilde/Wijnegem/Zandhoven.

Hoe werken we?

De opkomst van de Huizen van het Kind, de vermindering van de ligdagduur in
het moederhuis, de sterk gemedicaliseerde zorg én een maatschappelijke
tendens om terug nadruk te leggen op het fysiologisch karakter van deze periode
zijn slechts enkele factoren die we opvolgen in een snel veranderend perinataal landschap. Dit vraagt dat ook wij ons voortdurend bijscholen en inwerken in nieuwe thema's.

Impactevaluatie

Om de maatschappelijke impact van De Kraamvogel meer zichtbaar te maken en te optimaliseren zijn we gestart met een Impactevaluatie.

In 2016 en begin 2017 hebben we onze kennis over impactevaluatie bijgeschaafd door deel te nemen aan infomomenten en bijscholingen hierrond, onder andere bij De Sociale InnovatieFabriek en de Verenigde Verenigingen. Zij brengen mensen samen die werken rond Impactevaluatie via het Impactnetwerk. We sloten ons hierbij aan.

Sinds Maart 2017 werken we samen met onze coach Geert Phlix, procesbegeleider van ACE-Europe-Europe die ons met kennis van zaken door het proces van impactevaluatie loodst.  Als eerste stap wordt er in kaart gebracht waaraan De Kraamvogel allemaal werkt. (Voor wie denkt dat we met een 40 tal zijn: nee we werken hier met 3,7 VTE). Daarna wordt er een deelwerking afgebakend waarop de evaluatie focust. Op lange termijn kunnen andere deelwerking geëvalueerd worden. Om de evaluatie zo volledige mogelijk uit te voeren, overleggen we met de verschillende partners die in de deelwerking betrokken zijn.
We maken hierbij gebruik van de Impact Wizard en werken een Theory of Change uit.

Deep Democracy

In alle netwerken en samenwerkingsverbanden is het voor ons heel erg belangrijk dat we een heldere visie hebben over samenwerken. We hanteren hierbij de Lewis Methode van Deep Democracy. (level4)