Over ons

In 1983 besloten een aantal moeders dat er in Antwerpen geen alternatief was als je niet in het ziekenhuis wilde bevallen en er de toen gebruikelijke 8 dagen in het moederhuis bleef. Er werd naar het Nederlandse kraamzorg gekeken en zo ontstond in een kelder aan de Generaal Capiaumontstraat in Berchem “De Kraamvogel vzw”, als een onafhankelijk kraamcentrum met kraamverzorgenden in  loondienst. Dit kon enkel door de werkneemsters in twijfelachtige BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader) en DAC statuut (Derde Arbeids Circuit) te werk te stellen. Later verhuisde de De kraamvogel naar de Volkstraat in Antwerpen en kreeg ook het geboortecentrum met een bib en cursusruimte verder vorm. In 2003 konden de onafhankelijke kraamcentra in Vlaanderen niet meer blijven bestaan. Net als iedereen moesten de kraamverzorgenden  instappen in een volwaardig arbeiders- of bediendenstatuut van een erkende thuiszorgorganisatie. In Antwerpen koos de Raad Van Bestuur van De Kraamvogel vzw om de verzorgenden te laten aansluiten bij Landelijke Thuiszorg. De expertise van de onafhankelijke kraamcentra werd door toenmalig minister van Welzijn Vogels verzilverd door de oprichting  van de expertisecentra kraamzorg. Het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel vzw startte in 2003 als partnerorganisatie van Kind en Gezin. De Kraamvogel werd het Expertisecentrum Kraamzorg van de Provincie Antwerpen. In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een Expertisecentrum Kraamzorg (ECK) geïnstalleerd en krijgt daarvoor financiering voor 1 FTE  en werkingskosten van Kind en Gezin.

Het expertisecentrum kraamzorg Antwerpen “de kraamvogel”vzw zet voornamelijk in op het delen van expertise van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd. In het snel en sterk veranderende postpartum landschap streeft het expertisecentrum kraamzorg naar kwalitatieve zorg voor moeder en kind.

Voor de Stad Antwerpen voert het ECK  de regie over het perinataal gebeuren in de Huizen van het Kind.

We zijn een kernpartner van Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede en met het project Origine zorgen we voor vroedvrouwenzorg bij moeders zonder papieren.

De opdracht van het expertisecentrum kraamzorg?

  • het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie en gespecialiseerde documentatie en methodieken met betrekking tot kraamzorg.
  • het instaan voor gezondheidspromotie met betrekking tot zwangerschap, geboorte en de periode na de bevalling.
  • het instaan voor de bekendmaking van en het sensibiliseren rond kraamzorg;
  • het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid via advies, ondersteuning en begeleiding.
  • het vervullen van een signaalfunctie en het geven van input met het oog op beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformeerde registratie.
  • het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking.